Γλώσσα          

10-12-2012 : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Καλούνται τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλκιδικής ύστερα από την 368-5/12/2012 απόφαση του Δ.Σ. σε Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών που θα πραγματοποιηθεί την 23η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στον χώρο των γραφείων του εργοστασίου ελιάς στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο : Εκλογή 5-μελους Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο : Εκλογή 3-μελους Εποπτικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί έως και την 5-12-2012 και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις παραπάνω θέσεις του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου παρακαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 του καταστατικού να το δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλκιδικής (ΕΑΣ Χαλκιδικής) έως και την 19η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 1 μ.μ.

Παρακαλούνται τα μέλη να έχουν μαζί τους απαραιτήτως την αστυνομική τους ταυτότητα.

Εάν δεν επιτευχτεί απαρτία κατά την 23η Δεκεμβρίου 2012 θα συνέρθει επαναληπτική Γ.Σ. χωρίς νέα πρόσκληση την ίδια ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση με οσοδήποτε παρόντα μέλη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΛΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ