Γλώσσα          

17-6-2013 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 16-6-2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ VIDEO

 

Με επιτυχία έγινε στις 16-6-2013 η επαναληπτική Γενική Συνέλευση της «Ένωσης» για την εκλογή ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ στην ΠΑΣΕΓΕΣ.

 

Ψήφισαν συνολικά 140 μέλη και σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής όπως αυτό καθορίζεται από το νόμο εκλέγονται :

 

1)  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :

 

α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 

1)  ΓΛΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ                             έλαβε   61  σταυρούς

2) ΣΑΧΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                           έλαβε   57  σταυρούς

3) ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   έλαβε   51  σταυρούς

4) ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                  έλαβε   51  σταυρούς

5) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                            έλαβε   50  σταυρούς

 

Σημείωση : Οι θέσεις 3 κ 4 διαμορφώθηκαν μετά από κλήρωση δεδομένου του

ότι οι υποψήφιοι έλαβαν τον ίδιο αριθμό σταυρών.

 

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 

1)  ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                   έλαβε   30  σταυρούς

2) ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         έλαβε   22  σταυρούς

3) ΤΖΗΜΗΤΡΕΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ                     έλαβε   8    σταυρούς

 

 

2)  ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :

 

α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 

1)  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  έλαβε   68  σταυρούς

2) ΣΥΡΟΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      έλαβε   59  σταυρούς

3) ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ             έλαβε   42  σταυρούς

 

 

3)  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΣΕΓΕΣ :

 

α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ:

 

1)  ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                  έλαβε   64  σταυρούς

 

 

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ :

 

1)  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  έλαβε   59  σταυρούς

 

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά χωρίς να υποβληθεί στην εφορευτική επιτροπή καμία ένσταση.

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ» το αργότερο μέσα σε Πέντε (5) ημέρες το Δ.Σ. και το Ε.Σ. πρέπει να συγκληθούν σε σώμα ώστε να εκλέξουν :

 

α) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. :

 

-      ΠΡΟΕΔΡΟ

-      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ

-      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

-      ΤΑΜΙΑ

 

β) ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ. :

 

-      ΠΡΟΕΔΡΟ

-      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ