Γλώσσα          

15-5-2014 : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014


1)    ΝΕΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ :

 

-          ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

-          ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

-          ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ , ΟΓΑ ΚΑΙ ΑΜΚΑ

-          ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε9

-          ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ)

-          ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

-          ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΙΤΟΥ η ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ.

-          ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ).

-          ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΕΑΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ).

-          ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΑΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΗΛΙΑΝΘΟΣ).

 

 

2)    ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΞΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ :

 

-          ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ)

-          ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ)

-          ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε9 (ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ Ε9)

-          ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ η ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΕΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ)

-          ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

-          ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΙΤΟΥ η ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ.

-          ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ).

-          ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΕΑΝ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ).

-          ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΑΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΗΛΙΑΝΘΟΣ).

 

 

 


« Επιστροφή
<Ένωση> Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλκιδικής -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr