Γλώσσα          

8-8-2014 : ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-8-2014 Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ

Από το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου θα αρχίσουν να πιστώνονται οι λογαριασμοί των κτηνοτρόφων με την πρώτη δόση της εξισωτικής, που θα ανέρχεται περίπου στο 70% του συνολικού ποσού των 73 εκατ. ευρώ.

Το πράσινο φως για την πληρωμή έδωσαν οι αποφάσεις που υπεγράφησαν μέσα στην εβδομάδα, με τις οποίες οριζόταν το συνολικό ποσό που εξασφαλίστηκε για την πληρωμή του Μέτρου και ο αριθμός των δικαιούχων των δύο δράσεων 211 και 212.  

Πιο συγκεκριμένα, με βάσει τις σχετικές αποφάσεις πιστώθηκαν τα ανάλογα ποσά σε 25.999 δικαιούχους αγρότες για το Μέτρο 212 και σε 34.913 δικαιούχους για το Μέτρο 211. Να σημειωθεί ότι οι σχετικές λίστες δεν ανακοινώνονται, αλλά βρίσκονται ήδη στα χέρια της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ και των αρμοδίων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για το Μέτρο 212: Εγκρίνουμε την ένταξη 25.999 δικαιούχων στο Μέτρο 212 «Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα» για το έτος 2013 όπως αυτοί αναφέρονται στο παράρτημα που προσαρτάται, το οποίο περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση δικαιούχων με τα στοιχεία τους (φυσικό αντικείμενο) και το αντίστοιχο ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα (οικονομικό αντικείμενο).

Για το Μέτρο 211: Εγκρίνουμε την ένταξη 34.913 δικαιούχων στο Μέτρο 211 «Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών » για το έτος 2013 όπως αυτοί αναφέρονται στο παράρτημα που προσαρτάται, το οποίο περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση δικαιούχων με τα στοιχεία τους (φυσικό αντικείμενο) και το αντίστοιχο ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα (οικονομικό αντικείμενο).

Το συνολικό ποσό

Όσον αφορά το κονδύλι για την εξισωτική αποζημίωση του 2013, με σχετική ΚΥΑ ορίζεται ότι η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή των μέτρων 211 και 212 για την πληρωμή των δικαιούχων θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.ΛΕ.ΓΕ.Π.), ο οποίος χρηματοδοτείται από τον Κ.Α.Ε. 5323 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ το 2014 ανέρχεται σε ύψος μέχρι 73.000.000 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης δικαιούχων των Μέτρων211 και 212 του έτους εφαρμογής 2013 με ποσό ύψους προσαυξημένο με τυχόν υπόλοιπα πιστώσεων παρελθόντων ετών.

Αναλυτικά, ανά μέτρο το ποσό της δημόσιας δαπάνης κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

Α) Μέτρο 211: μέχρι 47.000.000 ευρώ

Β) Μέτρο 212: μέχρι 26.000.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «AGRONEWS»


« Επιστροφή


Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για μεγένθυση

8-8-2014 : ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-8-2014 Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ


<Ένωση> Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλκιδικής -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr