Γλώσσα          

30-9-2015 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Καλούνται τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλκιδικής ύστερα από την 410/30-9-2015 απόφαση του Δ.Σ. σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 11η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11 π.μ. στον χώρο του ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ της «Ένωσης» στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1Ο - Αγορά αγροτεμάχιου 2.000 τ.μ. για επέκταση εγκαταστάσεων εργοστάσιου βρώσιμης ελιάς και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την υπογραφή των συμβολαίων.

ΘΕΜΑ 2ο - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 19 παρ ί και ία του καταστατικού της «Ένωσης» προς το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο - Έκθεση Ορκωτών Λογιστών της «Ένωσης» για τις χρήσεις 2011 και 1/1/2012 έως 30/6/2013.

ΘΕΜΑ 4ο - Έγκριση Ισολογισμού, απολογισμού, πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης 2011 και 1/1/2012 έως 30/6/2013 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

ΘΕΜΑ 5ο - Λήψη απόφασης για ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της «Ένωσης» για τις χρήσεις 1/7/2013 έως 30/6/2015.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά .

Παρακαλούνται τα μέλη να έχουν μαζί τους απαραιτήτως την αστυνομική τους ταυτότητα.

Εάν δεν επιτευχτεί απαρτία κατά την 11η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 θα συνέλθει επαναληπτική Γ.Σ. χωρίς νέα πρόσκληση την ίδια ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας (18-10-2015) στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση με οσαδήποτε παρόντα μέλη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΛΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ


« Επιστροφή


Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για μεγένθυση

30-9-2015 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ


<Ένωση> Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλκιδικής -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr