Γλώσσα          

26-4-2016 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλκιδικής ύστερα από την 418/22-4-2016 απόφαση του Δ.Σ. σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 8η ΜΑΙΟΥ 2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11 π.μ. στον χώρο του ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ της «Ένωσης» στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1o ΘΕΜΑ :  Έκθεση Ορκωτών Λογιστών της «Ένωσης» για τη χρήση 1/7/2013 έως 30/6/2014.

2o ΘΕΜΑ :  Έγκριση Ισολογισμού, απολογισμού, πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης 1/7/2013 έως 30/6/2014 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

3o ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της «Ένωσης» για τις χρήσεις 1/7/2016 έως 30/6/2017.

4o ΘΕΜΑ :  Εκποίηση αδρανών περιουσιακών στοιχείων της «Ένωσης» ΑΣ Χαλκιδικής για την ρύθμιση των χρεών της «Ένωσης» και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την υλοποίηση της απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που είναι τακτοποιημένα οικονομικά.

Παρακαλούνται τα μέλη να έχουν μαζί τους απαραιτήτως την αστυνομική τους ταυτότητα.

Εάν δεν επιτευχτεί απαρτία κατά την 8η ΜΑΙΟΥ 2016 θα συνέλθει επαναληπτική Γ.Σ. χωρίς νέα πρόσκληση την ίδια ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας (15 ΜΑΙΟΥ 2016) στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση με οσαδήποτε παρόντα μέλη.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΛΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ


« Επιστροφή


Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για μεγένθυση

26-4-2016 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
26-4-2016 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


<Ένωση> Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλκιδικής -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr