Γλώσσα          

9-8-2016 : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΥΜΠΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η «Ένωση»  Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλκιδικής προτίθεται να πουλήσει :

1)    Ιδιόκτητο ακίνητο έκτασης 1487,21 τ.μ. με αποθήκη 420 τ.μ. που βρίσκεται στον Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με τιμή εκκίνησης 170.000 Ευρώ.

2)    Ιδιόκτητο ακίνητο έκτασης 1550,00 τ.μ. με αποθήκη 420 τ.μ. που βρίσκεται στα Δουμπιά  Χαλκιδικής με τιμή εκκίνησης 110.000 Ευρώ.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και να καταθέσει οικονομική προσφορά στα γραφεία της «Ένωσης»  στα Νέα Μουδανιά έως την Τετάρτη 31-8-2016 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές.

Εντός του φακέλου θα περιέχονται :

α) Δήλωση του προσφέροντος ότι έχει επισκεφτεί και γνωρίζει την τοποθεσία του ακινήτου.

β) Ενυπόγραφη προσφορά στην όποια θα σημειώνονται :

-       Το ύψος του αντιτίμου της πώλησης.

-       Ο τρόπος καταβολής του αντιτίμου όπου θα αναφέρονται επακριβώς οι ημερομηνίες καταβολής του αντιτίμου.

γ) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό με εγγυητική επιστολή 5.000 Ευρώ για κάθε ακίνητο.

Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει ενώπιον του Δ.Σ. της «Ένωσης» αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών.

Με την αξιολόγηση των προσφορών ταυτόχρονα θα κριθούν αυτές συμφέρουσες ή μη.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της «Ένωσης» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα :

-          ΖΟΥΜΠΑΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τηλ. 2373021373

-          ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ τηλ. 2373021309


« Επιστροφή


Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για μεγένθυση

9-8-2016 : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΥΜΠΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ


<Ένωση> Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλκιδικής -- Κατασκευή Ιστοσελίδων by infocus