Γλώσσα          

5-3-2012 : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΕ Α.Σ. ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Α.Σ.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Α.Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΕ Α.Σ. ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Α.Σ.

 

Η ΕΑΣ Χαλκιδικής με την υπαριθμ 4/4-3-2012 απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4015/2011 αποφασίστηκε να μετατραπεί σε Αγροτικό Συνεταιρισμό με ύψος μερίδας 150 ευρώ για κάθε μέλος και δικαίωμα εγγραφής μελών σε πρώτη φάση έως τις 30-4-2012.

Οι παραγωγοί που επιθυμούν να εγγραφούν σαν μέλη του νέου Α.Σ. θα πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ Χαλκιδικής στα Νέα Μουδανιά προκειμένου να υπογράψουν την αίτηση εγγραφής.

Η καταβολή της μερίδας θα γίνει ως εξής : 50 ευρώ με την εγγραφή και εξόφληση έως τις 30-4-2014.

Σύμφωνα με την 229/20460/2012 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ :

1)    Οι Α.Σ. που δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο οφείλουν μέχρι 31-3-2012 να συγχωνευτούν με την ΕΑΣ Χαλκιδικής ή με άλλο ενεργό Α.Σ. ή να αποφασίσουν την εκκαθάριση τους.

2)    Οι Α.Σ. που έχουν εγγραφεί στο μητρώο έχουν Δύο (2) επιλογές ή θα αποφασίσουν την συγχώνευση τους με την ΕΑΣ Χαλκιδικής ή άλλο ενεργό Α.Σ. ή θα αποφασίσουν την αυτόνομη λειτουργία τους εφόσον θεωρούν ότι θα αποκτήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα τις προϋποθέσεις του Ν. 4015/2011 (κεφάλαιο, κύκλο εργασιών κλπ).

Για να επιλέξουν τη συγχώνευση τους με την ΕΑΣ Χαλκιδικής ή άλλον Α.Σ. απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών στην 1η Γενική Συνέλευση και απλή πλειοψηφία των παρόντων στην επαναληπτική.

Παράλληλα θα πρέπει να γίνει απογραφή-εκτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων από ένα πτυχιούχο Ανωτάτης Οικονομικής σχολής με άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος ή από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

3)    Οι Α.Σ. που θα ακολουθήσουν αυτόνομη πορεία πρέπει από τις 31-3-2012 να εμφανίζουν συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον 30.000 ευρώ.

Διευκρινίζουμε ότι συνεταιριστικό κεφάλαιο είναι το άθροισμα των μερίδων. Επίσης πρέπει αφού προσαρμοστεί σύμφωνα με τον Ν. 4015/2011 και εγκριθεί το καταστατικό τους, να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση για εκλογές Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, όπου θα παρίσταται Δικαστικός Αντιπρόσωπος.

Επισημαίνεται ότι για τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των μελών στη 1η Γενική Συνέλευση και απλή πλειοψηφία των παρόντων στην επαναληπτική.

Οι ενέργειες αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάιο του 2012, προκειμένου να παρασχεθεί ικανός χρόνος στην ΠΑΣΕΓΕΣ να ετοιμάσει τους εκλογικούς καταλόγους για τις δικές της αρχαιρεσίες τον Ιούνιο του 2012.


« Επιστροφή


Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για μεγένθυση

5-3-2012 : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΕ Α.Σ. ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Α.Σ.


<Ένωση> Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλκιδικής -- ΚατασκευΞ® ΙστοσελΞ―δων by infocus.gr